บุญจากการว่ายนํ้าไปถวายภัตตาหารพระด้วยความยากลำบากนั้นมีอานิสงส์อย่างไร

คุณพ่อชอบทำบุญขณะที่นํ้าท่วมหนักท่านเคยเสี่ยงชีวิตว่ายนํ้า เพื่อเอาอาหารไปถวายพระที่วัด เพราะพระไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้

บทความ Articles > ที่นี่มีคำตอบ Answer by Law of Kamma
[ 10 ก.ย. 2554 ] - [ : 16500 ]
ว่ายนํ้าถวายภัตตาหาร/เหตุแห่งอายุยืน/เป็นที่เคารพแต่ไม่มีทรัพย์/บุญเลี้ยงดูบิดามารดา
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
        คุณพ่อของลูกเป็นคนใจบุญ ใจดี ใจกว้าง ชอบทำบุญกุศล ชอบช่วยเหลือคน เป็นผู้นำชักชวนคนสร้างโบสถ์ที่วัดใกล้บ้านจนสำเร็จ ขณะที่นํ้าท่วมหนักท่านเคยเสี่ยงชีวิตว่ายนํ้า เพื่อเอาอาหารไปถวายพระที่วัด เพราะพระไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้
 
ด้วยบุญนี้ท่านจะไม่ทุกข์ยากลำบาก เพราะจะมีคนมาช่วยเหลือ
ด้วยบุญนี้ท่านจะไม่ทุกข์ยากลำบาก เพราะจะมีคนมาช่วยเหลือ
 

        บุญจากการว่ายนํ้าไปถวายภัตตาหารพระด้วยความยากลำบากนั้น จะมีอานิสงส์อย่างไร

        บุญใดทำให้คุณแม่ของลูกมีอายุยืนถึง ๑๑๐ ปี และเป็นคนแข็งแรงมาก ไม่มีโรคประจำตัวเลย แต่เพราะวิบากกรรมใดทำให้คุณแม่ตกเตียงจนกระดูกต้นแขนหักในตอนใกล้หมดอายุขัย
        คุณพ่อของลูกรับราชการ มีบรรดาศักดิ์เป็นท่านขุน สมัยนี้เทียบได้กับนายอำเภอ ท่านเป็นที่นับหน้าถือตามาก ใครต้องการสิ่งใดก็ต้องมาขอให้คุณพ่อช่วย เพราะยศตำแหน่งสมัยก่อนมีศักดิ์ศรีในสังคมยิ่งกว่าทรัพย์ ดังสำนวนว่า สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง แต่ปัจจุบันกลายเป็นสิบพระยาเลี้ยงไม่เท่าหนึ่งพ่อค้า
 

        คุณพ่อประกอบเหตุมาอย่างไร จึงได้เกิดมาเป็นผู้มียศในสมัยที่เขานับถือผู้มียศว่า เป็นใหญ่กว่าผู้มีทรัพย์ ผู้ที่มียศหรือมีทรัพย์ที่ได้เกิดตรงยุคที่เขานับถือนั้น เพราะประกอบเหตุมาอย่างไร และผู้ที่เกิดมาไม่ตรงยุคนั้น ประกอบเหตุมาอย่างไร
        ลูกและสามี ได้รับเด็กน้อยคนหนึ่งมาเลี้ยง เสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆ เพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกัน และไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็ก ซึ่งก็แปลกค่ะ แม้เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆ แต่เราทั้งสองก็รู้สึกรักเด็กคนนี้เอามากๆ ปัจจุบันนี้เขาอายุได้
๔ ขวบแล้วค่ะ
ลูกกับสามีผูกพันในอดีตกับเขามา โดยเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อน
ลูกกับสามีผูกพันในอดีตกับเขามา โดยเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อน
 
        เด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูก มีบุพกรรมใดในอดีต พ่อแม่ของเขาจึงไม่พร้อมจะรับผิดชอบเขาคะ และในอดีตลูกและสามีผูกพันกับเขามาอย่างไร เขามีบุญบวชตลอดชีวิตไหม และเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะ
ที่นี่มีคำตอบ:
 
        บุญจากการว่ายนํ้าไปถวายภัตตาหารพระด้วยความยากลำบาก จะทำให้ท่านไม่อดอยากยากจนไปในภพชาติต่อไป แม้จะเกิดทุพภิกขภัย อุทกภัย หรืออัคคีภัย ทุกข์ยากลำบากแก่คนอื่นก็ตาม ด้วยบุญนี้ท่านก็จะไม่ทุกข์ยากลำบาก เพราะจะมีคนมาช่วยเหลือ
 
        คุณแม่อายุยืน ๑๑๐ ปี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย เพราะในอดีตชาติ ท่านได้ถวายคิลานเภสัช (ยารักษาโรค) แด่พระภิกษุสามเณรบ่อย ๆ แล้วก็อธิษฐานจิตให้อายุขัยยืนยาว แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวมาส่งผล
 
เหตุที่ทำให้คุณแม่อายุยืน ๑๑๐ ปี แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเลย
เหตุที่ทำให้คุณแม่อายุยืน ๑๑๐ ปี แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเลย
 
        คุณแม่ตกเตียงต้นแขนหัก เพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อย ประเภทบี้มดตบยุง ต่างกรรมต่างวาระ หลายๆ ชาติ ชาติละหลายๆ ครั้ง มารวมส่งผล ตอนใกล้จะหมดอายุขัย
 
เหตุที่ทำให้คุณพ่อเกิดมามียศในยุคที่คนนับถือยศมากกว่าทรัพย์
เหตุที่ทำให้คุณพ่อเกิดมามียศในยุคที่คนนับถือยศมากกว่าทรัพย์
 
        คุณพ่อเกิดมามียศในยุคที่คนนับถือยศมากกว่าทรัพย์นั้น เพราะท่านมีบุญที่มีความเคารพต่อผู้มีศีลมีธรรม สมณ-ชีพราหมณ์ และผู้หลักผู้ใหญ่ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลัก แต่ทำทานมาน้อยกว่า มาส่งผล จึงได้รับการยกย่องนับถือ แต่มีทรัพย์น้อย ส่วนผู้ที่มีทรัพย์มากกว่ามียศ เพราะทำทานมามากกว่าการทำบุญด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ ไม่ค่อยอ่อนน้อมกับใคร แต่ก็ทำทานเรื่อย ๆ รวยแต่ไม่มียศ ไม่ว่าจะเกิดในยุคใดสมัยใด จะมีทุกอย่างพร้อมก็ด้วยบุญที่ทำไว้อย่างถูกหลักวิชชาในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ* เป็นต้น
 
        *  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ
 
        ๑. บริจาคทาน
        ๒. รักษาศีล
        ๓. เจริญภาวนา
        ๔. การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 
        ๕. การขวนขวยในกิจที่ชอบ
        ๖. การอุทิศส่วนบุญ
        ๗. การอนุโมทนาบุญ
        ๘. การฟังธรรม
        ๙.  การแสดงธรรม
        ๑๐. การทำความเห็นให้ตรง
 
เด็กคนนี้ในอดีตก็เคยเป็นลูกชายของลูกแต่เกเร
เด็กคนนี้ในอดีตก็เคยเป็นลูกชายของลูกแต่เกเร
 
        เด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูก พ่อแม่ของเด็กไม่รับผิดชอบ เพราะเด็กคนนี้ในอดีตก็เป็นลูกชายของลูกเองนั่นแหละ แต่เขาเกเร ได้เคยทำผู้หญิงท้อง แล้วก็ไม่ได้ดูแลลูกที่เกิดขึ้น โดยยกไปให้คนอื่นเลี้ยง แต่มีบุญที่เลี้ยงดูบิดามารดามาส่งผล ให้ได้มาเจอพ่อแม่ในอดีตมารับเลี้ยงเป็นลูก เพราะฉะนั้นพึงเลี้ยงดูบิดามารดาเถิด บุญนี้จะคอยส่งผล ให้มีคนมารับเลี้ยงดูตลอดจ้ะ
 
เขามีผังบวชมาแต่ยังไม่หนาแน่นเพราะเคยบวชช่วงสั้น
เขามีผังบวชมาแต่ยังไม่หนาแน่นเพราะเคยบวชช่วงสั้น
 
        ลูกกับสามีก็ผูกพันกับเขามา โดยเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันกับเด็กคนนี้ เขาก็มีผังบวชมา แต่ยังไม่หนาแน่น เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมา โดยเป็นกองเสบียงบ้าง เคยบวชช่วงสั้นบ้าง ดังนั้นต้องคอยประคับประคองให้ดี
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

     
Tag : โรค  โบสถ์  อายุยืน  อานิสงส์  ภัตตาหาร  ภพชาติ  บุญกิริยาวัตถุ  บุญ  บิณฑบาต  บารมี  บวชตลอดชีวิต  บริจาค  ทุกข์  ทำทาน  ครูไม่ใหญ่  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป