อานิสงส์ของการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชวนคนบวชและติดจานดาวธรรม

ผมเคยแนะนำเพื่อนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย ท่านก็บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ๒๐ พรรษาแล้ว ผมจะได้บุญนี้มากน้อยเพียงไร

บทความ Articles > ที่นี่มีคำตอบ Answer by Law of Kamma
[ 8 ก.ย. 2554 ] - [ : 16677 ]
ชวนคนติดจาน/ชวนเพื่อนบวช/สนับสนุนคนให้ได้บวช/อนุญาตให้สามีบวช/มัคคุเทศก์ชวนคนเข้าวัด/ผู้นำบุญ
 
คำถามจากทางบ้าน:
 

        ลูกทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ ชักชวนเพื่อนๆ มาทำบุญ และติดจานดาวธรรม* ลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรคะ

อานิสงส์ของการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ และติดจานดาวธรรม
อานิสงส์ของการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ และติดจานดาวธรรม
 
* จานดาวเทียม ช่อง DMC ถ่ายทอดรายการธรรมะ ไปทุกทวีปทั่วโลก
 

        ผมเคยแนะนำเพื่อนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย ท่านก็บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ๒๐ พรรษาแล้ว ผมจะได้บุญนี้มากน้อยเพียงไร และในทางกลับกัน ภพชาติต่อไป ท่านจะมาแนะนำผมให้ได้บวช และได้บวชจนตลอดชีวิตหรือไม่ครับ

        จากการที่สาธุชนผู้ใจบุญวัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์ ได้ออกค่าตั๋วเครื่องบิน เพื่อสนับสนุนให้ผมและพี่ชายมาบวชที่วัดพระธรรมกายนั้น จะได้รับอานิสงส์อย่างไรครับ

        บุพกรรมใดทำให้ลูกได้สามีที่ดี เราไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย อดีตชาติเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไร การที่ลูกอนุญาต อนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิต ลูกจะได้บุญอย่างไรคะ
        ลูกมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัด ลูกจะได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะ
        บุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด และมีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี สามีจะได้รับผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะ
ที่นี่มีคำตอบ:
 
        การทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนเพื่อนๆ มาทำบุญ และติดจานดาวธรรมนั้น จะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ ได้บริวารสมบัติเป็นเบื้องต้น จะมีปัญญาบารมี ได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จะได้รับการช่วยเหลือไปทุกภพทุกชาติ จะมีส่วนแห่งบุญทุกบุญที่เพื่อนๆ เหล่านั้นทำ เช่น มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ เป็นต้น
 
อานิสงส์ของการชวนคนมาบวช
อานิสงส์ของการชวนคนมาบวช
 
        ตัวลูกจะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้มีส่วนในบุญทุกบุญที่ท่านทำ จะทำให้มีสายบุญกับหมู่คณะ จะมีอานิสงส์ได้บวชต่อไปเหมือนท่าน โดยจะมีท่านมาแนะนำเป็นกัลยาณมิตรให้ เป็นต้น
 
อานิสงส์โดยย่อของสาธุชนผู้ใจบุญที่สนับสนุนการบวช
อานิสงส์โดยย่อของสาธุชนผู้ใจบุญที่สนับสนุนการบวช
 
        สาธุชนผู้ใจบุญที่สนับสนุนการบวชจะได้รับอานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้มีส่วนแห่งบุญจากการบวชของลูกทั้งสอง เช่น ได้บุญปิดอบายไปสวรรค์ จะได้รับความสะดวกสบายในทุกสถานที่ จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้มีดวงตาเห็นธรรม เป็นต้น
 
        ส่วนตัวลูกทั้งสองนั้นก็เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีต ดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะมีคนมาช่วยเหลือในกิจที่ชอบ
 
เหตุที่ทำให้ลูกได้สามีดีไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย
เหตุที่ทำให้ลูกได้สามีดีไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย
 
        ลูกได้สามีดี ไม่เคยขัดเรื่องการทำบุญเลยนั้น ก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมา ได้ร่วมสร้างบุญกันมาในอดีต ในแต่ละชาติที่ผ่านมาตอนสุดท้ายเขาก็ออกบวช
 
        การที่ลูกอนุญาต อนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิตนั้น ลูกก็จะมีส่วนในบุญที่เขาบวช ซึ่งจะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะทำให้เรามีเชื้อสายแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ และจะได้เป็นคู่บุญคู่บารมี เหมือนนางภัททกาปิลานีและปิปผลิมาณพ คือ เป็นคู่บุญด้วยกัน และก็จะได้บรรลุธรรมไปด้วยกัน เป็นต้น
 
อานิสงส์ของการเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัด
อานิสงส์ของการเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัด
 
        ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป มีพรรคพวกที่ดีที่จะเกื้อหนุนในการสร้างบารมีของตัวลูก เป็นต้น เพราะลูกชวนเขามาศึกษาเรื่องความดี มาสู่กระแสแห่งความดี
 
        บุพกรรมที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด คือ ในอดีตหลาย ๆ ชาติ สามีของลูกเป็นผู้นำบุญ คือ ทั้งทำทานด้วยตัวเองและชวนผู้อื่นทำทานด้วย ในระดับตามกำลังแห่งบุญ เมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตามกำลังแห่งบุญ
 
เหตุที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด
เหตุที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด
 
        ส่วนการที่ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี จะได้รับผลบุญนี้ คือ เวลาจะได้สมบัติก็จะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพราะทำตลอดปี จะมีบริวารมาก เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก จะได้อยู่ในฐานะผู้นำต่อไปอีกในภพชาติเบื้องหน้า
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

     
Tag : อานิสงส์  สาธุชน  สาธุ  สวรรค์  วัดพระธรรมกาย  ภพชาติ  พระพุทธศาสนา  ผลบุญ  ปัญญา  บุญ  บารมี  บริวาร  ธรรมะ  ธรรมกาย  ทำทาน  ครูไม่ใหญ่  กัลยาณมิตร  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป